3 IZB BYT KOŠICE

V byte sa realizovala komplet nová elektroinštalácia. Obvodové steny a priečky v byte boli betónové.

Elektroinštalačné práce riešili:

  • nový rozvádzača silnoprúdu a slaboprúdu
  • nové rozvody elektroinštalácie
  • nové rozvody ŠTK kabeláže (slaboprúd)
  • predpríprava pre STA rozvod (Skylink)
  • prepäťovú ochranu , v rozvádzači silnoprúdu a v zásuvkách (určených klientom)
  • zapojenie svietidiel a elektrických spotrebičov