BLESKOZVOD A UZEMNENIE RD

V RD sa dodatočne realizoval bleskozvod a uzemnenie.  Skladba strechy asfaltový šindel  + plech. Uzemnenie bolo realizované pomocou uzemňovacích  tyči. Zvody bleskozvodu boli realizované po povrchu fasády na zateplení RD.