RD prízemie + poschodie

KOŠICE OKOLIE

Na predmetnej stavbe sa realizovali elektroinštalačné práce , N prípojka, bleskozvod a uzemnenie.

Elektroinštalačné práce riešili:

  • Komplete silnoprúdový rozvod elektroinštalácie
  • Komplet slaboprúdový rozvod , ŠTK kabeláž + rozvádzač slaboprúdu
  • Elektrický ohrev v celom dome
  • Bleskozvod a uzemnenie
  • NN prípojku