Klientske zmeny elektroinštalácie

Na základe požiadaviek klientov zrealizované zmeny elektroinštalácie.

Zmena ( oprava) elektroinštalácie bola zrealizovaná z dôvodu:

  • nesúlad zrealizovanej elektroinštalácie s požiadavkami  dodávateľa a návrhov kuchynskej linky
  • nesúlad zrealizovanej elektroinštalácie s požiadavkami klienta